ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

เปิดฟาร์มทะเล

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 1พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และยังทำตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 (COVID19) อย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือผู้เข้าใช้บริการทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

1. เปิดบริการให้เข้าศึกษาดูงาน​ ทั้งผู้ที่ทำการจองล่วงหน้า​แบบคณะไม่เกิน50คน​พร้อมหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ครบ2เข็ม​ และ​walk​ in​ ให้แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ​2เข็ม

2. รถที่มาเยี่ยมชม จอดภายในฟาร์มฯ​ ณ​ ร้านค้า​ และพลับพลาทรงงาน

3. ตรวจวัดอุณหภูมิทุกท่านก่อนเข้าฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

4. สแกนไทยชนะ หรือลงทะเบียนก่อนเข้าพื้นที่ (สามารถให้ตัวแทนกรอกแทนได้)

5. ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาศึกษาดูงาน

6. รูปแบบการเข้าชมฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จะเป็นการพาชมจุดเรียนรู้ต่างๆ โดยมีวิทยากรบรรยายตลอดการเดินชม