ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

การถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี นำโดย นายวิวิธนนท์ บุญยัง นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล ของงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ได้นำปลายี่สกไทย ซึ่งเป็นปลาประจำจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมศึกษาในการถอดก้างปลาครั้งนี้ด้วย เพื่อศึกษาแนวก้าง รูปแบบของก้างและวิธีการถอดก้าง สำหรับนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและถ่ายทอดสู่เกษตรกรพื้นที่จังหวัดราชบุรีในอนาคตต่อไป