ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

คณะจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙