ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

น้ำทะเลผงธรรมชาติ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

จำหน่าย น้ำทะเลผงธรรมชาติ
น้ำทะเลผง ใช้ละลายน้ำผสมกับน้ำจืดสะอาด ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ทะเลและสาหร่ายทะเล
1 ถุง ขนาด 6 กิโลกรัม เตรียมน้ำได้ 200 ลิตร
ผลิตโดยฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ