ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ข่าวประชาสัมพัธ์ ทั้งหมด

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Mar 03, 2024 Admin

นิสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Mar 01, 2024 Admin

นักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ...

อ่านต่อ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

Feb 23, 2024 Admin

นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรเงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" จังหวัดสระบุรี...

อ่านต่อ

กิจกรรมโครงการ ทั้งหมด

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เก็บผลผลิตเกลือ

เก็บผลผลิตเกลือขึ้นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลฯ

รายละเอียด

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี

เก็บสาหร่าย

สมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ปลูกต้นโกงกาง

ปลูกต้นโกงกาง (สอบถามวันและเวลาก่อนล่วงหน้า)

ผลิตภัณฑ์ของเรา ทั้งหมด

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

แกลลอรี่ ทั้งหมด

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ติดต่อเรา

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ข้อมูลติดต่อ
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
032-783-529
ส่งข้อความถึงเรา