ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ปลูกต้นไม้

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯร่วมกันปลูกต้นไทรเกาหลีบริเวณแนวรั้วของฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเพื่อแทนรั้วเสาคอนกรีตที่ผุพังและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาให้เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ