ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ปลานวลจันทร์ทะเล

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙