ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

เก็บต้นมะพร้าว

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯพร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานร่วมกันเก็บต้นมะพร้าวที่ตัดรอบๆของฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำไปทิ้งเพื่อป้องกันเรื่องโรคที่จะเกิดขึ้นในต้นมะพร้าวไม่ให้ไปติดต้นอื่นๆ