ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

วีดีทัศน์

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ข่าววีดิทัศน์กรม ๕ กันยายน ๒๕๖๖

Jun 15, 2024 Admin

0

ข่าววีดิทัศน์กรม ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

สารคดีเชิงข่าว

Jun 15, 2024 Admin

0

สารคดีเชิงข่าว สืบสาน สร้างสุขปวงประชา: ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ห้องเรียนธรรมชาติ

การเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh,1823)

Jun 15, 2024 Admin

0

การเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh,1823)

การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

Jun 15, 2024 Admin

0

การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1873) โดยใช้วัสดุรองพื้นที่แตกต่างกัน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

Jun 15, 2024 Admin

0

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด้จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 83 พรรษา

สกู๊ปโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริ อ.บ้านแหลม จ.เพ

Jun 15, 2024 Admin

0

สกู๊ปโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี