ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

วีดีทัศน์

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วิดีโอถอดก้างปลานวลจันทร์

Feb 28, 2021 Admin

0

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จึงนำองค์ความรู้การถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล มาฝึกฝนและหาเทคนิคที่ทำให้ถอดก้างง่ายและเสียเนื้อน้อยที่สุด

พิธีปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

Feb 28, 2021 Admin

0

พิธีปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

Feb 28, 2021 Admin

0

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด้จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 83 พรรษา

สกู๊ปโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริ อ.บ้านแหลม จ.เพ

Feb 28, 2021 Admin

0

สกู๊ปโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

สาหร่ายพวงองุ่น เพาะเลี้ยงอย่างไร (ช่วงวีกเอ็นด์ ฟาร์ม)

Feb 28, 2021 Admin

0

สาหร่ายพวงองุ่น เพาะเลี้ยงอย่างไร (ช่วงวีกเอ็นด์ ฟาร์ม) _ มติชน วีกเอ็นด์ 14 ส.ค.59