ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ปล่อยสัตว์น้ำ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมประมงจังหวัดเพชรบุรี ประมงอำเภอ เจ้าหน้าที่กรมประมง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนตำบลบางแก้ว เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงานและสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล จำนวน 200,000 ตัว ณ ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี