ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ปล่อยสัตว์น้ำ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยนายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวเรณุมาศ สุขก่ำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกฟาร์มฯ ตำรวจพลร่มและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ร่วมปล่อย ปูม้าจำนวน 200,000 ตัวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ชายทะเลบริเวณพลับพลาทรงงาน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2566และร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าพื้นที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯโดยต้นไม้ที่ปลูกคือต้นเหลืองปรีดียาธร เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก
ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดเพชรบุรี