ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

รถไฟ Kiha183

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 เวลา13.00 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มอบหมายให้นายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายสมภพ พิทยาพันธุ์ นักเกษตรในมูลนิธิฯ นายไกรสร เปลี่ยนแปลง นักเกษตรในมูลนิธิฯ นายนิวัฒน์ ธงชัย นักวิชาการประมง นายสนธยา ปิ่นเพชร เจ้าพนักงานประมงและนายธาดา เจริญผล นักวิชาการประมง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่คณะทริปท่องเที่ยวกับขบวนรถไฟ Kiha183 เพื่อเปิดประสบการณ์ให้นักเดินทางได้สัมผัสการท่องเที่ยวทางรถไฟอย่างหลากหลาย ในคอนเซ็ปต์ สืบสาน รักษา ต่อยอด (โครงการพระราชดำริ) จำนวน 400 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานตามจุดเรียนรู้ต่างๆของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ดังนี้
จุดเรียนรู้ที่ 1 จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ทะเล (การจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกลางแจ้ง)
จุดเรียนรู้ที่ 2 จุดสาธิตการเลี้ยงสาหร่ายทะเล(การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น)
จุดเรียนรู้ที่ 3 จุดสาธิตการผลิตเกลือและน้ำทะเลผงธรรมชาติ
จุดเรียนรู้ที่ 4 จุดสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ(ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ)
จุดเรียนรู้ที่ 5 จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ทะเล(โรงเพาะฟักสัตว์น้ำเค็ม)