ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ประชุมเดือนกรกฎาคม 2566

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2566 และแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนกรฎาคม 2566 โดยมีข้าราชการ และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม