ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน มกราคม และแนวทางการปฏิบัติงานในกุมภาพันธ์

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถเป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2564 และแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีข้าราชการ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม