ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

วปส

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมอบหมายให้นายสมภพ พิทยาพันธุ์ นักเกษตรในมูลนิธิฯพร้อมด้วยนายนิวัฒน์ ธงชัย นักวิชาการประมง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(สำนักงาน คปภ)ที่อบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง(วปส) จำนวน 100 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานด้านประมงและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี