ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1873) โดยใช้วัสดุรองพื้นที่แตกต่างกัน

https://www.youtube.com/watch?v=QR2ETvHObM4