ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

เก็บผลผลิตเกลือ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯพร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานร่วมกันเก็บผลผลิตเกลือของฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลฯในการจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน