ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ประชุมการกัดเซาะชายฝั่ง

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยนายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการเข้าประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการฟื้นฟูบูรณะเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ชายฝั่งบริเวณตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี