ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

เก็บสาหร่าย

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา13.00 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯร่วมกันเก็บสาหร่ายบริเวณพลับพลาทรงงานของฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเพื่อนำมาใส่บ่อหมักบริเวณบ่อเลี้ยงอาร์ทีเมียในการเป็นอาหารของอาร์ทีเมียต่อไป