ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ปิดเทอมนี้…ว้าวุ่นกันที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙