ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

งานสวนสมเด็จฯ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙