ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ประชุมเดือนกันยายน 2566

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เดือนกสิงหาคม 2566 และแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2566 โดยมีข้าราชการ และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม