ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

เก็บผลผลิตเกลือ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. ข้าราชการ พนักงานราชการ และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันเก็บผลผลิตเกลือขึ้นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลฯ ในการจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้เข้ามาศึกษาดูงาน