ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

กปร

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนางสาวสมลักษณ์ บุนนาค ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนโครงการชลประทานเพชรบุรี จำนวน 6 ท่าน เข้าประชุมเตรียมความพร้อมในการรับคณะองคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ที่มีกำหนดการเดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2566
โดยในวันนี้ได้นำตรวจสอบพื้นที่ในจุดเรียนรู้ต่างๆของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ดังนี้
จุดเรียนรู้ที่ 1) พลับพลาทรงงานและโกงกางเทียม
จุดเรียนรู้ที่ 2 จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ทะเล(โรงเพาะฟักสัตว์น้ำเค็ม)
จุดเรียนรู้ที่ 3 จุดสาธิตการเลี้ยงสาหร่ายทะเล(การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น) และจุดสาธิตจุดสาธิตการผลิตเกลือและน้ำทะเลผงธรรมชาติ
จุดเรียนรู้ที่ 4 จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ทะเล (การจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกลางแจ้ง)และจุดแสดงอาร์ทีเมีย
จุดเรียนรู้ที่ 5 จุดสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ(ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ)