ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ปล่อยลูกกุ้งกลับบ้าน

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙