ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

เก็บสาหร่าย

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.
เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันเก็บสาหร่ายในร่องโซน 1
ในกิจกรรม BIG Cleaning Day ครั้งที่ 2/2565 ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี