ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

นายกรัฐมนตรีซามัว

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย นายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายอดิศักดิ์ คลังนาค นักวิชาการประมง และนายสมภพ พิทยาพันธุ์ นักเกษตรในมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้แทนจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกที่มาเข้าร่วมการประชุมประจำปีของเอสแคป สมัยที่ 79 (CS79) นำโดย H.E. Ms.Fiame Naomi Mata’afa นายกรัฐมนตรีซามัว และร้อยโทสรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติหน้าที่ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะจำนวน 50 ท่าน ร่วมรับฟังการดำเนินงานของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ และศึกษาดูงานตามจุดเรียนรู้ต่างๆของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ดังนี้
จุดเรียนรู้ที่ 1 จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ทะเล (การจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกลางแจ้ง)
จุดเรียนรู้ที่ 2 จุดสาธิตการเลี้ยงสาหร่ายทะเล(การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น) จุดเรียนรู้ที่ 3 จุดสาธิตการผลิตเกลือและน้ำทะเลผงธรรมชาติ
จุดเรียนรู้ที่ 4 จุดสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ(ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ)
จุดเรียนรู้ที่ 5 จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ทะเล(โรงเพาะฟักสัตว์น้ำเค็ม)
และเข้าศึกษาดูงาน ณ ธนาคารปูม้าชุมชนหาดเจ้าสำราญ พร้อมทั้งปล่อยปูม้า เพื่อคืนทรัพยากรธรรมชาติสู่ทะเล