ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

การเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลเชิงพาณิชย์

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙