ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

เก็บผลผลิตเกลือ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ข้าราชการ พนักงานราชการ นักศึกษาฝึกงาน และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันเก็บผลผลิตเกลือขึ้นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลฯ ในการจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้เข้ามาศึกษาดูงาน
การผลิตเกลือทะเลเป็นกิจกรรมหนึ่งในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบ zero waste ที่ไม่มีการปลดปล่อยของเสียออกสู่ภายนอกฟาร์ม ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของการทำนาเกลือคือขี้แดดนาเกลือ สามารถนำไปเป็นปุ๋ยในพืช,ไม้ผลได้