ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ จังหวัดเพชรบุรี