ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ทำความรู้จัก หอยเป๋าฮื้อ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

หอยเป๋าฮื้อ
การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จะเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียน ซึ่งมีข้อดีก็คือ สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยน้ำที่ใช้เลี้ยงสามารถนำมากลับมาใช้เลี้ยงได้ดีอย่างเดิม ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำ เป็นการประหยัดน้ำในการเลี้ยง 

อาหารของหอยเป๋าฮื้อคือสาหร่ายทะเล ซึ่งเป็นสาหร่ายที่มีภายในฟาร์มทะเลตัวอย่างฯมาใช้เป็นอาหาร เช่น สาหร่ายมงกุฎหนาม สาหร่ายผักกาดทะเล สาหร่ายผมนาง สาหร่ายโพรง เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook page ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี
หรือโทร 032-783529 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)