ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

กิจกรรม table top sales

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยนางสาวยุพเยาว์ สายจันทร์ นักวิชาการประมงชำนาญการและนายสมภพ พิทยาพันธุ์ นักเกษตรมุลนิธิฯ เข้าร่วมกิจกรรม table top sales ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนม.) เพื่อนำสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย สำรวมเส้นทางท่องเที่ยวเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหารของ UNESCO เชื่อมโยงจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธุ์ เพื่อให้ผู้ประกอบพบปะกันและออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเสนอแก่นักท่องเที่ยว ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ ซึ่งฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ได้นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านประมง พร้อมผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม จุดประสงค์ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ทราบถึงพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในฟาร์ม