ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ททท

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มอบหมายให้นายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวเรณุมาศ สุขก่ำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายภูมินทร์ รัตนเย็นใจ พนักงา่นผู้ช่วยประมงและนายปรมินทร์ นวมศิริ สมาชิกฟาร์มทะเลฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ณ พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมแถลงข่าว การส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน สินค้าอัตลักษณ์ สินค้า BCG สินค้า GI เขื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้ ขยายโอกาส ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรกับผู้ประกอบการ SME ตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด โดยการบูรณาการทำงานร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรีโดยฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ นำเสนอสินค้า ดังนี้ สาหร่ายพวงองุ่น น้ำสาหร่ายเพื่อสุขภาพและ i tim cup จากสาหร่ายผมนาง&สาหร่ายผักกาดทะเล เป็นต้น