ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

สาหร่ายผักกาดทะเล

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ส่วนประกอบที่สำคัญ

สาหร่ายผักกาดทะเล 100 %

วิธีรับประทาน

แช่สาหร่ายในน้ำสะอาด 3-5 นาที ก่อนนำไปปรุงอาหาร

สามารถปรุงอาหารได้ 2-3 เมนู