ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

เก็บเกลือ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันเก็บเกลือจากแปลงนาเกลือของฟาร์มทะเลฯขึ้นเพื่อรอจำหน่าย
ในกิจกรรม BIG Cleaning Day ครั้งที่ 1/2565 ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี