ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ผูกสาหร่ายพวงองุ่น&ปลูกต้นโกงกาง

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙