ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ประชุมติดตามผลงานกุมภาพันธ์ และแนวทางปฏิบัติงานมีนาคม

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2564 โดยมีข้าราชการ และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม