ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

จำหน่ายปลาการ์ตูนแดง

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เปิดจำหน่าย