ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ส่วนหน้าสำนักพระราชวัง

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา11.00 น.
นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและนายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพล.อ.ท.พิศณุ ไพบูลย์
รอป 904/905 พร้อมด้วยข้าราชบริพารฯ จำนวน 8 ท่าน เข้าประชุมเตรียมความพร้อมถวายงาน และการถวายความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่เสด็จไปทอดพระเนตรฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ(เป็นการส่วนพระองค์)ในวันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566
โดยในวันนี้ได้นำตรวจสอบพื้นที่ในจุดเรียนรู้ต่างๆของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ดังนี้
จุดรับเสด็จที่ 1 ศาลาทรงงาน
จุดรับเสด็จที่ 2 โรงเพาะฟักสัตว์ทะเล
จุดรับเสด็จที่ 3 โรงตัดแต่งสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายผักกาดทะเล
จุดรับเสด็จที่ 4 จุดแสดงเกลือและผลิตภัณฑ์
จุดรับเสด็จที่ 5 จุดศาลาเรียนรู้การเลี้ยงอาร์ทีเมีย
จุดรับเสด็จที่ 6 จุดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกลางแจ้ง
จุดรับเสด็จที่ 7 ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์
จุดรับเสด็จที่ 8 อาคารสำนักงาน