ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

กิจกรรม Big cleaning day 8/2564

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

7 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น. เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันเก็บสาหร่ายและวัชพืชต่างๆ บริเวณพลับพลาทรงงาน ในกิจกรรม BIG Cleaning Day  ครั้งที่ 8/2564