ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ทำความสะอาด

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา09.00 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯร่วมกันเก็บขยะรอบบริเวณพลับพลาทรงงานของฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามแก่นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาในการเที่ยวเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ