ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ปลูกต้นมะพร้าว

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯร่วมกันปลูกต้นมะพร้าวภายในพื้นที่ของฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นร่มเงานแก่นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาในการเที่ยวเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ