ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

TICA Connect ครั้งที่ 8

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙