ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ถ่ายทำสารคดี

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมถ่ายทำรายการกับนางสาวสมพิศ บุตรสาระ บรรณาธิการบริหารกำกับดูแลสายข่าวในพระราชสำนัก สถานีวิทยุ โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และคณะสื่อมวลชนจากสำนักงาน กปร. จำนวน 5 ท่าน รายการใต้ร่มพระบารมี มาถ่ายทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเล่าถึงประวัติความเป็นมา จุดประสงค์การก่อตั้ง จนไปถึงกิจกรรมต่างๆภายในฟาร์มทะเลฯ เช่น การเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น การแปรรูปสัตว์น้ำ เป็นต้น