ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ทำความสะอาดบริเวณโรงเพาะฟักสัตว์ฺสองน้ำและบ้านพัก

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.

เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมทำความสะอาดบริเวณโรงเพาะฟักสัตว์ฺสองน้ำและบ้านพัก

ในกิจกรรม BIG Cleaning Day ครั้งที่ 14/2564 ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี