ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ประชุมครั้งที่ 1/2567

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2566 และแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยมีข้าราชการ และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม