ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ปลูกต้นโกงกาง&ผูกแผงสาหร่าย 12 ตุลาคม 2566

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙