ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ปลูกต้นโกงกาง

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙